Vpiši iskalni niz

Politika zasebnostiUVC SOLUTIONS POLITIKA ZASEBNOSTI


UVC SOLUTIONS d.o.o., Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje, Slovenija (v nadaljevanju tudi “UVC SOLUTIONS ali upravljavec podatkov”) spoštuje vašo zasebnost in se zavzema za zaščito osebnih podatkov.


UVC Solutions vas spodbuja, da v celoti preberete politiko zasebnosti.


UVC SOLUTIONS med obdelavo osebnih podatkov upošteva veljavne predpise o varstvu podatkov - Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / EC (Splošna uredba o varstvu podatkov - v nadaljevanju tudi „GDPR“) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi „ZVOP-1-UPB1“).


Namen Politike zasebnosti je, da vam da zaupanje v zasebnost in varnost vseh osebnih podatkov, ki so zaupani UVC SOLUTIONS.


Ta Politika zasebnosti opisuje naše prakse v zvezi z informacijami, ki jih zbiramo prek spletnega mesta, portala SPOT ali tablične aplikacije (v nadaljnjem besedilu tudi »storitev«), ki jih upravljamo in nadzorujemo mi, in preko katerih dostopate do te politike zasebnosti. Z zagotavljanjem osebnih podatkov ali uporabo storitve potrjujete, da ste prebrali in razumete to politiko zasebnosti.


Vrste osebnih podatkov, ki jih zbira UVC SOLUTIONS in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov


Naše naprave se upravljajo z aplikacijo na tablicah, do katere uporabniki dostopajo s posebnimi kontaktnimi podatki (ime, priimek in PIN). Uporabniki morajo ustvariti račun za prijavo / registracijo v našo aplikacijo. Vsak uporabnik ima dostop do vsaj enega računa, bodisi do tistega, ki ga je ustvaril sam ali mu je dostop do računa omogočil nekdo drug (npr. distributer).


Informacije zbiramo in obdelujemo iz uporabniških računov za ustvarjanje poročil o aktivnostih, povezanih z izdelki (npr. storitve poročanja in spremljanja, ...). Pri izdelavi poročil o aktivnostih, povezanih z napravami, obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka (neobvezno) in območje lokacije.


Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Soglasje lahko kadarkoli umaknete, ne da bi to vplivalo na zakonitost predhodne obdelave. Pomembno je omeniti, da v primeru umika soglasja, ne boste več mogli uporabljati in dostopati do aplikacije za upravljanje SteriPro in portala SPOT.


Kako uporabljamo in razkrivamo osebne podatke


Vaše osebne podatke uporabljamo z namenom izboljšanja naše storitve in za razvoj novih, inovativnih rešitev na naših področjih delovanja. Vaše podatke na primer uporabljamo za:

 • registracijo in aktivacijo izdelkov s pomočjo spletne storitve upravljanja izdelkov;
 • omogočanje dodatnih funkcionalnosti - poleg uporabe izdelka tudi spremljanje, poročanje in analizo;
 • razumevanje, kako uporabljate naše izdelke, vsebino in storitve ter da
 • razvijemo nove, inovativne izdelke, storitve in programe.

Vaše osebne podatke lahko prenesemo na:

 • druga povezana podjetja ali tretje osebe - npr. prodajni partnerji, distributerji;
 • tretje osebe, ki nam zagotavljajo informacijske storitve in ki takšne podatke obdelujejo samo za namene takšnih storitev (npr. storitve gostovanja ali vzdrževanja in podpore IT);
 • povezane družbe ali tretje osebe iz zgornjih alinej so po zakonu ali pogodbi zavezane k zaščiti vaših osebnih podatkov in vaše osebne podatke uporabljajo le v skladu z našimi navodili;
 • tretje osebe v zvezi z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti ali ugotavljanjem, izvrševanjem ali zagovarjanjem pravic ali zahtevkov (npr. Za sodne in arbitražne postopke, organe pregona in regulatorje, odvetnike in svetovalce).


V primeru, da vaše osebne podatke prenesemo izven evropskega gospodarskega prostora, zagotovimo, da so vaši osebni podatki zaščiteni na način, ki je skladen z GDPR. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih sprejme Evropska komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in odobri Evropska komisija.

Dodatne informacije o zaščitnih ukrepih, ki se izvajajo v zvezi s posameznimi prenosi, lahko zahtevate tako, da se obrnete na: gdpr@uvc-solutions.com.


Obdobja hrambe


Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler bodo podatki potrebni za namene, določene v tej politiki zasebnosti, in za katero koli dodatno obdobje, ki ga lahko zahteva ali dovoli zakon.


Osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo, dokler privolitev ni preklicana. Preklic privolitve pa ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi pred njenim preklicem.


Svojo privolitev lahko kadarkoli umaknete v aplikaciji, s katero upravljate naše izdelke ali portalu SPOT.


Vaše pravice


Vsak uporabnik ima naslednje pravice :

 • pravico do potrditve, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelujejo, in če je temu tako, dostop do osebnih podatkov;
 • pravico do popravka napačnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 • pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov;
 • pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov;
 • pravico do prenosljivosti podatkov o osebnih podatkih, ki ste jih aktivno posredovali;
 • pravico do ugovora nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
 • pravico do umika soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov, če obdelava temelji na vašem soglasju.


Če želite uveljaviti katero od teh pravic, nas kontaktirajte na naš e-naslov: gdpr@uvc-solutions.com ali nam pišite na: UVC Solutions, Magistrova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.


Pristojni organ za varstvo podatkov


Če želite prijaviti pritožbo ali če menite, da UVC SOLUTIONS vaše težave ni rešil zadovoljivo, se lahko s svojo zahtevo ali pritožbo obrnete na pristojni organ za varstvo podatkov:

Informacijski pooblaščenec

Zaloška 59 1000 Ljubljana

Tel. +386 1 230 9730

Faks +386 1 230 9778

e-naslov: gp.ip@ip-rs.si

Spletno mesto: https://www.ip-rs.si/


Varnost


Za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, uporabo ali spreminjanjem ter pred nepooblaščenim razkritjem ali dostopom uporabljamo ustrezne fizične, tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.


Posodobitve politike zasebnosti


Ta pravilnik o zasebnosti lahko spremenimo. Vse spremembe tega pravilnika o zasebnosti bodo začele veljati, ko bomo objavili popravljeno Politiko zasebnosti. Vaša uporaba storitve po teh spremembah pomeni, da sprejemate spremenjeno Politiko zasebnosti. Priporočamo, da ob obisku storitve redno pregledujete politiko zasebnosti.


Verzija 1.2, 09 November, 2020

Stopite v stik z nami

Naša strast je tehnologija in pozitiven vpliv na boljši in varnejši jutri. Če imate karšno koli vprašanje o napravi SteriPro, se obrnite na nas in z veseljem vam bomo odgovorili.  

Kontaktirajte nas

info@uvc-solutions.com